Hoạt động của Hội đồng tư vấn lựa chọn nhà đầu tư được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/03/2020

Cho em hỏi, trong Nghị định hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư sẽ có hiệu lực trong thời gian tới đây quy định thế nào về hoạt động của Hội đồng tư vấn?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hoạt động của Hội đồng tư vấn lựa chọn nhà đầu tư được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 3 Điều 82 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/04/2020) quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn như sau:

   - Chủ tịch Hội đồng tư vấn ra quyết định thành lập Hội đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà đầu tư. Hội đồng tư vấn hoạt động theo từng vụ việc;

   - Hội đồng tư vấn làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có Báo cáo kết quả làm việc gửi người có thẩm quyền xem xét, quyết định; từng thành viên được quyền bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến của mình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn