Hội đồng thẩm định cấp cơ sở trong dự án PPP là do ai thành lập?

Ngày hỏi:07/04/2021

Liên quan đến các hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thì quy định Hội đồng thẩm định cấp cơ sở trong dự án PPP sẽ do ai quyết định thành lập?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội đồng thẩm định cấp cơ sở trong dự án PPP là do ai thành lập?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định nội dung trên như sau:

   Hội đồng thẩm định cấp cơ sở do Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập cho từng dự án theo đề xuất của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở.

   Như vậy, dự án PPP có hội đồng thẩm định cấp cơ sở là do Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập cho từng dự án theo đề xuất của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn