Hội đồng thẩm định liên ngành PPP tự giải thể khi nào?

Ngày hỏi:06/04/2021

Liên quan đến các hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thì quy định Hội đồng thẩm định liên ngành dự án PPP này tự giải thể khi nào? Và xin hỏi thêm cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định liên ngành là cơ quan nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 Điều 8 Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định nội dung trên như sau:

   3. Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định liên ngành là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được giao thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

   4. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ thẩm định.

   Như vậy, trong dự án PPP Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định liên ngành là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ thẩm định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn