Hối phiếu đòi nợ là gì?

Hối phiếu đòi nợ là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật các công cụ chuyển nhượng

   Hối phiếu đòi nợ là Chứng chỉ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người khác (người bị ký phát) thanh toán một số tiền xác định cho người thụ hưởng khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian xác định trong tương lai.

   Hối phiếu là chứng chỉ ghi nhận khoản tiền thanh toán phát sinh từ hoạt động thương mại, được lập theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

   Việc thanh toán hối phiếu không phụ thuộc vào nguồn gốc tạo ra khoản nợ phải thanh toán.

   Người có nghĩa vụ chi trả phải chi trả không điều kiện.

   Hối phiếu là chứng chỉ có giá nên có thể chuyển nhượng.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn