Hỏi về giá dịch vụ đăng ký đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Ngày hỏi:03/06/2015

Mình có một người bạn Trung Quốc muốn đầu tư tại Việt Nam. Người đó định thuê lại một nhà xưởng sau đó kinh doanh đồ may mặc. Vốn đầu tư hiện có là 100.000 USD. Người đó định đăng ký đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó (có thể) sẽ mở thêm văn phòng tại Hà Nội. Người bạn của mình đến đầu tư dạng cá nhân, và có hộ chiếu. Người bạn của mình muốn sử dụng dịch vụ của một văn phòng luật sư tại Hà Nội, tuy nhiên chưa biết mức phí dịch vụ ra sao. Bạn mình rất quan tâm: - Giá dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư nộp tại Vĩnh Phúc. - Giá dịch vụ xin cấp phép văn phòng đại diện tại Hà Nội. - Giá dịch vụ xin gia hạn hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội.

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:

  • II. Đối với thủ tục đăng ký cấp GCN đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp:

   I.1. Thành phần Hồ sơ:

   1. Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu

   2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

   3. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo qui định tại Điều 53, Điều 54 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006;

   4. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo qui định của pháp luật.

   5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

   - Dự thảo Điều lệ Công ty;

   - Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo mẫu: ; Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu );Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên theo mẫu

   - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

   + Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác của nhà đầu tư là tổ chức (đối với nhà đầu tư nước ngoài phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định); Quyết định uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhândân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác của người đại diện theo uỷ quyền;

   + Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn lực hoặc Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

   - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối vớicông ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định;

   - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số các nhân đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác);

   - Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

   I.2 .Thủ tục:

   - Thẩm quyền giải quyết: Sở KH-ĐT cấp tỉnh

   - thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

   II. Thủ tục đăng ký cấp GCN đầu tư gắn với thành lập chi nhánh.

   II.1 Thành phần Hồ sơ:

   1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu

   2. Báo cáo tình hình hoạt động, năng lực tài chính của doanh nghiệp kèm theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất;

   3. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư theo qui định của pháp luật (trừ trường hợp dự án đầu tư không làm thay đổi qui mô vốn góp trong doanh nghiệp của các thành viên và không thay đổi các điều kiện đã được chấp thuận trước đó).

   4. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ của doanh nghiệp;

   5. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh:

   - Thông báo lập chi nhánh theo mẫu

   - Quyết định về việc thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập chi nhánh và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần ;

   - Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh

   - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu Chi nhánh

   6. Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo:

   - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề. (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác).

   - Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

   II.2. Thủ tục

   - Thẩm quyền giải quyết: Sở KH-ĐT nơi mở chi nhánh

   - Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

   III. Về mức phí dịch vụ của chúng tôi: Trên cơ sở, đảm bảo nguyên tắc bình đăng, tự do ý chí, mức phí của chúng tôi được xác định sau khi đã thoa thuận cụ thể với khách hàng.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn