Hợp đồng BT ký kết trước năm 2018 được thanh toán thế nào?

Ngày hỏi:29/08/2019

Công ty tôi có ký kết một hợp đồng xây dựng công trình với tỉnh vào cuối năm 2017, hình thức là xây dựng - chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất của tỉnh. Tôi được biết chính phủ có ban hành quy định về thanh toán dự án BT, vậy cho hỏi sắp tới công ty tôi hoàn thành dự án và chuyển giao thì có được thanh toán theo quy định mới không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định:

   Đối với các Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT đã được ký kết theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký Hợp đồng BT trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán cho Nhà đầu tư thì tiếp tục thực hiện việc thanh toán theo nội dung Hợp đồng BT đã ký kết.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì bạn ký kết hợp đồng BT năm 2017, do đó phải thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng đã ký trước đó, không áp dụng việc thanh toán theo quy định mới.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn