Hợp đồng hỗn hợp là gì?

Ngày hỏi:21/02/2019

Chào Ban tư vấn, vừa qua công ty chúng tôi có dưa ra một đề xuất cho một dự án, tuy nhiên dự án đó cũng có khá nhiều nhà đầu tư khác quan tâm. Do đó, mà phí bên Bộ, ngành có ý muốn áp dụng hợp đồng hỗn hợp, tuy nhiên tôi chưa rõ: Hợp đồng hỗn hợp là gì? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, có quy định:

   Hợp đồng hỗn hợp là hợp đồng dự án kết hợp các loại hợp đồng:

   - Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOT);

   - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BTO);

   - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT);

   - Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOO);

   - Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (sau đây gọi tắt là hợp đồng BTL);

   - Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BLT);

   - Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (sau đây gọi tắt là hợp đồng O&M).

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn