Hướng dẫn điều chỉnh định mức chi phí quản lý dự án

Ngày hỏi:28/05/2012

Ông Nguyễn Duy An (Cà Mau) đề nghị được giải đáp một số vấn đề về thực hiện điều chỉnh định mức chi phí tỷ lệ % (chi phí quản lý dự án) khi điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Ông An phản ánh: Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, khi điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo hợp đồng đã ký, sẽ được điều chỉnh định mức chi phí tỷ lệ %. Tuy nhiên, trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý, điều hành dự án thì không có hợp đồng. Ông An muốn được biết, trường hợp không ký kết hợp đồng như đã nêu trên thì chi phí quản lý dự án sẽ được điều chỉnh như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Chi phí quản lý dự án là một khoản mục chi phí thuộc tổng mức đầu tư để chủ đầu tư chi cho việc quản lý dự án từ bước chuẩn bị đến khi xây dựng hoàn thành, quyết toán dự án.

   Chi phí quản lý dự án được tính theo tỷ lệ % tương ứng với giá trị xây lắp và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt. Khi tổng mức đầu tư điều chỉnh thì chi phí quản lý dự án cũng được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với giá trị theo quy định.

   Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án được điều chỉnh dựa trên những quy định tại hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn