Hướng dẫn về quy trình đánh giá chủ đầu tư trước khi thực hiện hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại

Ngày hỏi:28/11/2017

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư 07, NHTM đánh giá chủ đầu tư dựa trên các yếu tố nào, có bắt buộc chủ đầu tư phải có hồ sơ chứng minh sử dụng số tiền ứng trước đúng mục đích?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Hướng dẫn về quy trình đánh giá chủ đầu tư trước khi thực hiện hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại
   (ảnh minh họa)
  • Điều 94 Luật các TCTD quy định các TCTD khi xét duyệt cấp tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính, mục đích sử dụng vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm tiền vay trước khi quyết định cấp tín dụng và TCTD có quyền và trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng.

   Căn cứ quy định trên, các ngân hàng xây dựng quy trình nội bộ phù hợp với từng đối tượng khách hàng và loại hình cấp tín dụng, đảm bảo khi cấp tín dụng cho các dự án (bao gồm cả hoạt động bảo lãnh,…) phải kiểm soát tiến độ, dòng tiền, năng lực quản lý dự án, năng lực tài chính,…của chủ đầu tư. Các vấn đề này hiện đang được các ngân hàng thực hiện khi cấp tín dụng cho khách hàng, không phải mới phát sinh trong hoạt động bảo lãnh cho các chủ đầu tư dự án bất động sản.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn