Kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/02/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Hồng Vũ - Lâm Đồng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước được quy định tại Điều 4 Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   - Kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước được giao hàng năm và trung hạn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam bao gồm các chỉ tiêu sau:

   + Tổng mức tăng trưởng tín dụng đầu tư của Nhà nước;

   + Nguồn vốn để thực hiện tín dụng đầu tư của Nhà nước;

   + Ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất, hỗ trợ sau đầu tư và phí quản lý.

   - Ngân hàng Phát triển Việt Nam lập và báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước hàng năm và trung hạn theo quy định tại Luật đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

   - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam lập. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

   Trên đây là nội dung giải đáp về kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn