Kết quả chính của Dự án Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế là gì?

Ngày hỏi:12/09/2017

Kết quả chính của Dự án Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Thùy, hiện công tác tại Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Dự án Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam. Cho tôi hỏi: Kết quả chính của dự án này được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)    

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Quyết định 1331/QĐ-TTg năm 2017 chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì một số kết quả chính của Dự án Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam được quy định như sau:

   - Các chính sách, chiến lược, kế hoạch hành động và văn bản hướng dẫn có liên quan đến IECD dựa trên bằng chứng, đảm bảo minh bạch và có sự tham gia của các bên liên quan được xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện.

   - Cơ chế phối hợp liên ngành và hợp tác đối tác với các đối tác trong nước cho IECD được tăng cường cho triển khai IECD.

   - Can thiệp chăm sóc trẻ sớm toàn diện được triển khai lồng ghép tại cộng đồng và tuyến y tế cơ sở trên cơ sở nâng cao năng lực của cán bộ y tế tuyến trung ương và tỉnh.

   - Các chiến lược truyền thông thay đổi hành vi lồng ghép nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành vi chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tiêm chủng mở rộng, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường có liên quan đến IECD được xây dựng và phổ biến.

   - Các chỉ số và số liệu, bằng chứng có liên quan đến IECD được cập nhật và chia sẻ thường xuyên.

   - Kiến thức và kỹ năng quản lý dự án, phân tích và viết báo cáo có chất lượng của các cán bộ quản lý các chương trình dự án có liên quan đến IECD được tăng cường.

   Trên đây là nội dung tư vấn về một số kết quả chính của Dự án Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 1331/QĐ-TTg năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn