Kết quả mở thầu có bắt buộc phải đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Ngày hỏi:05/10/2021

Liên quan đến quy định pháp luật về đấu thầu, xin được hỏi: Kết quả mở thầu có bắt buộc phải đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

   Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

   - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

   - Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

   - Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

   - ...

   - Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng.

   Như vậy, đói với quy định về thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu đối với kết quả mở thầu áp dụng cho đấu thầu qua mạng, ngược lại không thực hiện đấu thầu qua mạng thì không đăng tải kết quả này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn