Khai thác thủy sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không?

Ngày hỏi:16/09/2021

Tôi muốn hỏi, ngành khai thác thủy sản có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không vậy ạ? Mong được hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khai thác thủy sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phục lục IV Luật Đầu tư 2020, có 227 ngành nghề. Trong đó có, số thứ tự 145 là ngành khai thác thủy sản.

   Như vậy, đối chiếu danh mục ban hành nêu trên thì khai thác thủy sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

   Mời bạn tham khảo bài viết sau: Toàn bộ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (MỚI NHẤT)

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn