Khi có căn cứ cho rằng quyền lợi bị ảnh hưởng, nhà đầu tư dự án PPP được làm gì?

Ngày hỏi:29/07/2020

Khi tham gia họat động đầu tư không thể tránh khỏi 1 số trường hợp quyền lợi bị ảnh hường. Cho hỏi theo quy định mới nhất về đầu tư dự án PPP thì khi có căn cứ cho rằng quyền lợi bị ảnh hưởng, nhà đầu tư dự án PPP được làm gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 95 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), khi có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà đầu tư có các quyền sau đây:

   - Kiến nghị với bên mời thầu, cơ quan có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định tại Điều 96 của Luật này;

   - Khởi kiện ra Tòa án trong thời hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn