Khi nào thì đình chỉ cuộc thầu trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP?

Ngày hỏi:30/07/2020

Trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP, trường hợp nào sẽ bị đinh chỉ cuộc thầu? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 98 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

   Hủy thầu, đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu khi phát hiện có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Như vậy đình chỉ cuộc thầu được áp dụng khi phát hiện có hành vi vi phạm quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn