Khi quản lý dự án của chủ đầu tư khác có cần phải ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án không?

Ngày hỏi:07/11/2019

Bên mình là ban quản lý dự án khu vực khi thực hiện quản lý dự án xây dụng của chủ đầu tư khác có cần phải ký hợp đồng quản lý dự án với chủ đầu tư không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 12 Thông tư 16/2016/TT-BXD quy định như sau:

   "Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm nhận ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư không đủ Điều kiện để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định của pháp luật phù hợp với năng lực hoạt động và Điều kiện cụ thể của mình. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết. Trường hợp Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư đồng thời là người quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực thì việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện theo phân giao nhiệm vụ của người quyết định đầu tư và hợp đồng ủy thác quản lý dự án."

   Như vậy, đối với các chủ đầu tư không đủ điều kiện để tổ chức quản lý thực hiện dự án thì chủ dự án đó phải ủy thác quản lý dự án cho ban QLDA khu vực theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn