Khi tính giá trị quỹ đất thanh toán dự án BT có được miễn, giảm tiền sử dụng đất không?

Ngày hỏi:26/08/2019

Cho hỏi công ty thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với quỹ đất được nhà nước cam kết thanh toán cho dự án BT sắp tới chúng tôi sẽ làm. Cho hỏi theo quy định mới, khi tính giá trị quỹ đất để thanh toán cho chúng tôi thì chúng tôi có được miễn, giảm tiền sử dụng đất không? Nhờ tư vấn giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định

   Giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê. Việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Không thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi xác định giá trị quỹ đất thanh toán.

   => Như vậy, căn cứ quy định này khi quỹ đất được dùng để thanh toán cho dự án BT thì sẽ không được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với quỹ đất này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn