Khi trúng thầu có được hoàn trả thầu khi không tham gia gói thầu?

Ngày hỏi:27/11/2019

Công ty tôi trúng thầu 1 dự án xây dựng công trình, nhưng Ban giám đốc quyết định không tham gia thực hiện dự án này. Vậy cho hỏi, bên nhà đầu tư có hoàn trả lại phần đảm bảo dự thầu cho công ty tôi không? Công ty tôi không có vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khi trúng thầu có được hoàn trả thầu khi không tham gia gói thầu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 8 Điều 11 Luật đấu thầu 2013 quy định các trường hợp không được hoàn trả thầu như sau:

   - Nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

   - Nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này;

   - Nhà thầu, nhà đầu tư không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 66 và Điều 72 của Luật này;

   - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

   - Nhà đầu tư không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

   Như vậy, nếu công ty bạn rút hồ sơ rút thầu sau khi thời điểm đóng thầu hoặc không không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng thì bên nhà đầu tư không trả lại các khoản đảm bảo dự thầu cho công ty bạn.

   Còn nếu không thuộc các trường hợp trên thì nhà đầu tư phải hoàn trả phần đảm bảo dự thầu cho công ty bạn.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn