Khoản đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại bằng hiện vật của các tổ chức, cá nhân để đầu tư cho xã

Ngày hỏi:03/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Hồng Trang, hiện đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư cho ngân sách cấp xã. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Khoản đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại bằng hiện vật: của các tổ chức, cá nhân để đầu tư cho xã được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại bằng hiện vật: của các tổ chức, cá nhân để đầu tư cho các dự án đầu tư do xã quy định Khoản 4 Điều 3 Thông tư 28/2012/TT-BTC quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành như sau:

   - Đối với khoản đóng góp bằng vật tư, công lao động tự nguyện của nhân dân trong xã: căn cứ vào số lượng vật tư, công lao động do người dân đóng góp, giá cả vật tư, giá ngày công lao động tại địa phương (tại thời điểm đóng góp), Uỷ ban nhân dân cấp xã xác định giá trị (bằng tiền Việt Nam) để thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định.

   - Đối với khoản đóng góp bằng hiện vật của tổ chức, cá nhân khác để đầu tư cho xã: Uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xác định giá trị hiện vật (bằng tiền Việt Nam) để giao cho Chủ đầu tư quản lý; đồng thời thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định. Hội đồng xác định giá trị hiện vật do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập; thành viên gồm đại diện Chính quyền, Đoàn thể trong đơn vị cấp xã và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn