Khoản góp tự nguyện, viện trợ bằng tiền không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân để đầu tư cho các dự án đầu tư do xã quản lý

Ngày hỏi:03/12/2018

Tôi được biết nguồn vốn đầu tư cho ngân sách cấp xã có nhiều nguồn khác nhau, trong đó có nguồn vốn được đóng góp bằng tiền đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Việc quản lý khoản đóng góp tự nguyện, viện trợ bằng tiền không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân để đầu tư được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc quản lý khoản đóng góp tự nguyện, viện trợ bằng tiền không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân để đầu tư cho các dự án đầu tư được quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 3 Thông tư 28/2012/TT-BTC quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Trường hợp đóng góp bằng tiền: Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện thu và nộp vào tài khoản Tiền gửi vốn đầu tư thuộc xã quản lý của ngân sách xã mở tại Kho bạc nhà nước (nếu đóng góp bằng ngoại tệ thì ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Kho bạc Nhà nước công bố hàng tháng).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn