Không thông báo mẫu dấu khi thành lập công ty có được không?

Ngày hỏi:27/05/2019

Vừa qua, tôi có đọc được thông tin trên báo là các doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng khi thành lập doanh nghiệp nữa. Trong khi pháp luật hiện nay thì quy định phải thực hiện. Nếu quy định như vậy thì tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp chúng tôi khi hoạt động kinh doanh. Xin hỏi Ban biên tập, thông tin này có thật sự chính xác hay không? Văn bản pháp luật nào quy định điều trên?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 (hiện đang có hiệu lực thi hành) thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

   - Tên doanh nghiệp;

   - Mã số doanh nghiệp.

   Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

   Tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

   2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể thấy pháp luật hiện hành cho phép các doanh nghiệp được tự quyết định về hình thức, số lượng nội dung con dấu. Tuy nhiên, trước khi đưa con dấu vào sử dụng thì doanh nghiệp phải thực hiện thông báo mẫu dấu theo quy định của pháp luật.

   Đồng nghĩa, các trường hợp con dấu của doanh nghiệp chưa thông báo thì không có giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật.

   Tuy nhiên, hiện nay Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sẽ bãi bỏ các thủ tục sau:

   - Thủ tục thông báo mẫu con dấu trước khi sử dụng;

   - Thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp;

   - Thủ tục gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội… nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

   Như vậy: Căn cứ dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp kể trên, thì có thể thấy trong tương lai, có thể thủ tục thông báo mẫu con dấu trước khi sử dụng (theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014) kể trên sẽ bị bãi bỏ. Đồng nghĩa, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng nếu quy định này được Quốc hội thông qua và có hiệu lức thi hành

   Nhưng đây chỉ mới là trên dự thảo chứ chưa được Chính phủ ban hành trên thực tế nên chưa có giá trị áp dụng. Nên hiện nay, các doanh nghiệp vẫn bắt buộc phải thực hiện thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn