Kiểm tra thông qua sơ kết, tổng kết; họp, giao ban hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày hỏi:01/11/2016

Kiểm tra thông qua sơ kết, tổng kết; họp, giao ban hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Bạn đọc Trúc Nhân, địa chỉ mail truc.nhan.098****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, hiện tôi đang công tác tại Cục đầu tư nước ngoài Tp. Công việc của tôi trước đây thì ít liên quan tới các quy định pháp luật nhưng gần đây tôi được chuyển sang công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nên tôi cũng rất quan tâm tới nội dung này. Cho tôi hỏi: Kiểm tra thông qua sơ kết, tổng kết; họp, giao ban hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm tra thông qua sơ kết, tổng kết; họp, giao ban hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 18 Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, theo đó:

   1. Kiểm tra thông qua sơ kết, tổng kết; họp, giao ban do người có thẩm quyền kiểm tra quyết định.

   2. Cơ quan, đơn vị được kiểm tra báo cáo tại cuộc họp, giao ban hoặc gửi báo cáo sơ kết, tổng kết theo yêu cầu cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về kiểm tra thông qua sơ kết, tổng kết; họp, giao ban hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn