Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn cần có giấy phép gì?

Ngày hỏi:14/12/2018

Sau khi xin giấy phép kinh doanh khách sạn thì khách sạn chúng tôi có cần xin bất kỳ giấy phép nào khác ngoài giấy phép kinh doanh nêu trên hay không? Mong Ban biên tập có thể dành chút thời gian để hướng dẫn. Xin cảm ơn

Khuyến (0909***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

   - Luật an toàn thực phẩm 2010;

   - Luật bảo vệ môi trường 2014;

   - Luật du lịch 2017;

   - Nghị định 79/2014/NĐ-CP;

   - Nghị định 18/2015/NĐ-CP;

   - Nghị định 96/2016/NĐ-CP;

   - Thông tư 42/2017/TT-BCA;

   - Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL;

   - Thông tư 34/2018/TT-BTC;

   - Công văn 5845/BCT-KHCN năm 2013.

   1/ Cam kết đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

   Theo quy định tại Số thứ tự 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì "nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ,...cao từ 07 tầng trở lên" phải thông báo với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng.

   2/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

   Theo quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 8 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp) phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư 42/2017/TT-BCA.

   3/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

   Nếu nhà nghỉ, khách sạn có đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống thì chủ sở hữu có trách nhiệm xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm quy định chi tiết tại Điều 36 Luật an toàn thực phẩm 2010 và được hướng dẫn bởi Công văn 5845/BCT-KHCN năm 2013.

   4/ Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

   Đối với dịch vụ khách sạn, chủ khách sạn phải đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định chi tiết tại Điều 50 Luật du lịch 2017; được hướng dẫn bởi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDLThông tư 34/2018/TT-BTC.

   5/ Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

   Theo quy định tại Khoản 12 Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2 sàn không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Nếu nhà nghỉ, khách sạn có quy mô lớn hơn 500m2 sàn sẽ phải xin xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Trình tự, thủ tục được quy định chi tiết tại Điều 32 Luật bảo vệ môi trường 2014, được hướng dẫn bởi Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

   Như vậy, ngoài việc đăng ký kinh doanh, khi kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, chủ sở hữu còn phải xin các loại giấy phép nêu trên.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn