Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Ngày hỏi:11/05/2018

Việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phương Nhã, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Vừa qua, tôi được biết Chính phủ đã ban hành Nghị định mới quy định về vấn đề này. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, theo quy định mới thì việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2018) thì việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được quy định cụ thể như sau:

   1. Căn cứ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi:

   a) Quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

   b) Nhu cầu đầu tư phát triển của ngành và địa phương;

   c) Quy định về lĩnh vực đầu tư theo hình thức PPP tại Điều 4 Nghị định này.

   2. Đối với dự án chưa có trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   3. Nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi:

   a) Sự cần thiết đầu tư; đánh giá lợi thế và tác động của việc thực hiện dự án theo hình thức PPP đối với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án;

   b) Sự phù hợp với lĩnh vực đầu tư; quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

   c) Dự kiến Mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất và nguồn tài nguyên;

   d) Phân tích sơ bộ yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp; phương án thiết kế sơ bộ theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án có cấu Phần xây dựng);

   đ) Dự kiến sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   e) Dự kiến phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

   g) Phân tích sơ bộ phương án tài chính của dự án gồm các nội dung: Tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và phương án huy động; Phần Nhà nước tham gia trong dự án (nếu có); các Khoản chi; nguồn thu, giá, phí hàng hóa, dịch vụ; thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận; dự kiến Điều kiện thực hiện Dự án khác (đối với dự án BT);

   h) Lựa chọn sơ bộ loại hợp đồng dự án;

   i) Dự kiến sơ bộ rủi ro trong quá trình thực hiện dự án và phân chia trách nhiệm của các bên trong việc quản lý rủi ro phát sinh khi thực hiện dự án;

   k) Dự kiến tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng; thời gian xây dựng, khai thác công trình; phương án tổ chức quản lý, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ;

   l) Dự kiến các hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu tư (nếu có);

   m) Các nội dung cần thiết khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn