Lập, phê duyệt và gửi Đề cương khảo sát trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Ngày hỏi:27/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hồng Mai, tìm hiểu quy định của pháp luật về quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình. Nhưng tôi có thắc mắc mong nhận được phản hồi, cụ thể: Lập, phê duyệt và gửi Đề cương khảo sát trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập, phê duyệt và gửi Đề cương khảo sát trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
   (ảnh minh họa)
  • Lập, phê duyệt và gửi Đề cương khảo sát trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Kiểm toán nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   Lập Đề cương khảo sát

   Đề cương khảo sát gồm các nội dung chủ yếu sau:

   - Căn cứ và yêu cầu khảo sát.

   - Một số thông tin cơ bản về dự án và tình hình quản lý tài chính.

   - Thông tin cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ (viết tắt là KSNB) và tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

   - Các tài liệu, hồ sơ khác cần thu thập liên quan đến dự án.

   - Phương thức tổ chức khảo sát.

   - Đơn vị được khảo sát chi tiết.

   - Yêu cầu đánh giá và phân tích thông tin thu thập được.

   - Thời gian dự kiến khảo sát, dự kiến nhân lực khảo sát.

   Phê duyệt đề cương khảo sát

   Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phê duyệt Đề cương khảo sát trước khi gửi đơn vị được khảo sát và triển khai thực hiện khảo sát.

   Gửi Đề cương khảo sát

   Đề cương khảo sát được gửi cho đơn vị được khảo sát kèm theo Công văn gửi Đề cương khảo sát trước khi thực hiện các thủ tục khảo sát, thu thập thông tin tại đơn vị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn