Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành sản phẩm của dự án công nghệ thông tin

Ngày hỏi:17/09/2019

Theo quy định mới nhất thì việc lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án công nghệ thông tin được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 36 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định việc lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

   - Hồ sơ hoàn thành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án phải được chủ đầu tư lập đầy đủ trước khi đưa sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án vào khai thác, sử dụng.

   - Hồ sơ hoàn thành được lập một lần chung cho toàn bộ dự án nếu các sản phẩm, hạng mục công việc thuộc dự án được đưa vào khai thác, sử dụng đồng thời. Trường hợp các sản phẩm, hạng mục công việc của dự án được đưa vào khai thác, sử dụng ở các thời điểm khác nhau thì có thể lập hồ sơ hoàn thành cho riêng từng sản phẩm, hạng mục công việc đó.

   - Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành. Các nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn thành cho sản phẩm, hạng mục công việc mình đảm nhận, số lượng hồ sơ hoàn thành do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở thỏa thuận với các nhà thầu và các bên có liên quan.

   - Lưu trữ hồ sơ hoàn thành thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

   Trên đây là quy định việc lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án công nghệ thông tin.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công nghệ thông tin
  Dự án ứng dụng công nghệ thông tin
  Lĩnh vực công nghệ thông tin
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn