Lĩnh vực nào là lĩnh vực đầu tư công?

Ngày hỏi:04/01/2019

Em đang học môn Luật Đầu tư, giảng viên có hỏi lĩnh vực nào là lĩnh vực đầu tư công? Em có tìm hiểu Luật Đầu tư nhưng không thấy quy định nào nói về vấn đề này. Anh chị có thể cung cấp thông tin giúp em được không? Em cảm ơn anh chị rất nhiều 

Hiệp (0907***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Luật Đầu tư công 2014 (Điều này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) thì lĩnh vực đầu tư công bao gồm:

   - Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

   - Đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

   - Đầu tư và hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích.

   - Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

   - Đầu tư lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

   Trên đây là nội dung quy định về các lĩnh vực đầu tư công. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Đầu tư công 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn