Lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP dựa trên điều kiện nào?

Ngày hỏi:16/07/2020

Sắp tới đây quy định về việc lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP sẽ có hiệu lực pháp luật. Vậy việc lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP dựa trên điều kiện nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 14 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về các điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP bao gồm:

   - Sự cần thiết đầu tư;

   - Thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này và đáp ứng quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này;

   - Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án;

   - Có lợi thế so với các hình thức đầu tư khác;

   - Có khả năng bố trí vốn nhà nước trong trường hợp có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn