Mở và sử dụng tài Khoản thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài

Ngày hỏi:01/11/2016

Mở và sử dụng tài Khoản thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài được quy định như thế nào? Bạn đọc Tuyên Quang, địa chỉ mail tuyenquang****@gmail.com hỏi: Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi làm trong hoạt động tài chính- ngân hàng và cũng rất quan tâm tới các thông tin pháp luật về nội dung này. Gần đây vì lý do công việc nên tôi có tìm hiểu về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Tôi muốn hỏi: Mở và sử dụng tài Khoản thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Mở và sử dụng tài Khoản thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài được quy định tại Điều 12 Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, theo đó:

  1. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài, tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phải mở 01 (một) tài Khoản thực hiện chương trình để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

  2. Các giao dịch thu:

  a) Thu ngoại tệ từ việc bán cổ phiếu ở nước ngoài;

  b) Thu ngoại tệ từ việc bán quyền mua cổ phiếu ở nước ngoài;

  c) Thu cổ tức và các thu nhập hợp pháp khác liên quan đến chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài;

  d) Thu từ tài Khoản ngoại tệ của người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài;

  đ) Thu ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụng được phép cho người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

  3. Các giao dịch chi:

  a) Chi mua cổ phiếu ở nước ngoài;

  b) Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép để chuyển sang tài Khoản bằng đồng Việt Nam của người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài;

  c) Chi chuyển sang tài Khoản ngoại tệ của người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài;

  d) Các Khoản chi phí khác như phí, lệ phí (nếu có).

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về mở và sử dụng tài Khoản thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài, được quy định tại Thông tư 10/2016/TT-NHNN. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn