Một dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp mấy mã số?

Ngày hỏi:11/05/2017

Một dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp mấy mã số? Xin chào Ban Biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Minh Tuấn, là sinh viên luật tại Hà Nội. Khi tìm hiểu các tài liệu về đầu tư, em có một thắc mắc là một dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp mấy mã số? Mã số này được quản lý như thế nào? Em muốn hỏi Anh/Chị Ban biên tập Thư Ký Luật các hình thức đầu tư này bao gồm hình thức nào?
Mong Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn cho chúng em về vấn đề này. Em xin chân thành cảm ơn. Minh Tuấn_kingmaster***@gmail.com_Hà Nội

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề mã số dự án đầu tư ra nước ngoài được quy định tại Điêu 6 Nghị định 83/2015/NĐ-CP cụ thể như sau:
   1. Mã số dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 60 của Luật Đầu tư là một dãy số gồm 09 chữ số, được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư ra nước ngoài và được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Mã số dự án đầu tư được hình thành theo nguyên tắc 04 số đầu lấy theo năm cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, 05 số tiếp theo cấp tịnh tiến từ số 00001 trở đi.

   2. Mỗi dự án đầu tư được cấp một mã số duy nhất, không thay đổi trong quá trình hoạt động của dự án và không được cấp cho dự án khác. Mã số dự án đầu tư bị xóa khi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hiệu lực.

   3. Cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số dự án đầu tư để quản lý và trao đổi thông tin về dự án đầu tư.

   4. Đối với các dự án đầu tư thực hiện theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác, mã số dự án đầu tư là số Giấy phép đầu tư, số Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc số giấy tờ tương đương khác đã cấp cho dự án đầu tư. Trường hợp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc giấy tờ tương đương khác được điều chỉnh, dự án đầu tư được cấp mã số mới theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về mã số dự án đầu tư ra nước ngoài. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 83/2015/NĐ-CP.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn