Một nhà đầu tư nước ngoài (pháp nhân, cá nhân) có thể thành lập nhiều doanh nghiệp cùng mục tiêu hoặc khác mục tiêu trên các địa phương khác nhau được không?

Ngày hỏi:09/06/2016
Một nhà đầu tư nước ngoài (pháp nhân, cá nhân) có thể thành lập nhiều doanh nghiệp cùng mục tiêu hoặc khác mục tiêu trên các địa phương khác nhau được không?

  Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư được quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh theo quy định tại các Điều 7, Điều 8 của Luật Doanh nghiệp và các Điều 4, Điều 13 của Luật Đầu tư.

   Theo đó, các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập doanh nghiệp, bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trong các lĩnh vực và ngành, nghề mà pháp luật không cấm và không có hạn chế về số lượng dự án đầu tư cũng như số lượng doanh nghiệp.

   Hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng đầu tư nhiều dự án trong một số lĩnh vực khác nhau, tại các địa phương khác nhau.


  Nguồn:

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn