Mức ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư là bao nhiêu?

Ngày hỏi:04/12/2018

Công ty tôi được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư. Hiện tại công ty tôi đã trở thành nhà đầu tư duy nhất đối với dự án phát triển này. Tổng số vốn đầu tư là 3.000 tỷ đồng. Theo như xác định ban đầu thì công ty tôi thời điểm này thuộc trường hợp phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư. Vậy cho hỏi, công ty tôi sẽ phải thực hiện kỹ quỹ với số tiền là bao nhiêu cụ thể?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư 2014 thì các nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trừ các trường hợp không phải ký quỹ được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

   Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đầu tư 2014 thì mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư là từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể.

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

   - Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;

   - Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

   - Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

   Như vậy: Căn cứ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì dự án đầu tư của công ty có tổng số vốn đầu tư là 3.000 tỷ đồng, thuộc trường hợp phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư. Do đó, công ty phải thực hiện ký quỹ với mức tiền cụ thể như sau:

   Số tiền ký quỹ = [(300 tỷ đồng x 3%) + (700 tỷ đồng x 2%) + (2000 tỷ đồng x 1%)] = 43 tỷ đồng.

   Khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được hoàn trả cho công ty theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

   Công ty được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

   - Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

   - Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn