NĐT nước ngoài có được mua cổ phần, phần vốn góp của các doanh nghiệp Việt Nam hay không?

Ngày hỏi:03/12/2018

Công ty của chúng tôi có trụ sở tại Pháp, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Pháp. Nhưng chủ sở hữu công ty là người Việt Nam. Hiện tại công ty muốn chuyển hướng về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Công ty tôi muốn mua cổ phần, phần vốn góp của các doanh nghiệp Việt Nam thì có được hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành Điều 3 Luật Đầu tư 2014 thì nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

   Như vậy: Do đó, đối với trường hợp công ty của bạn là công ty được thành lập theo pháp luật của Pháp thì được xác định là nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

   Theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 thì tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

   Tại Điều 24 Luật Đầu tư 2014 quy định như sau:

   "Điều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

   1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

   2. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Luật này."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

   Do đó: Công ty bạn có thể mua cổ phần, phần vốn góp của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

   - Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

   - Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

   - Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

   - Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc các trường hợp trên.

   Lưu ý: Việc mua cổ phần, phần vốn góp theo các hình thức trên đây phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 Luật Đầu tư 2014.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn