NĐT nước ngoài được sở hữu tối đa bao nhiêu % vốn điều lệ trong các doanh nghiệp Việt Nam?

Ngày hỏi:03/12/2018

Chúng tôi là các nhà đầu tư nước ngoài (có cả người Việt Nam nhập tịch) đang có dự định muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì pháp luật Việt Nam cho phép chúng tôi được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Vậy pháp luật Việt Nam cho phép chúng tôi được được sở hữu tối đa bao nhiêu % vốn điều lệ trong các doanh nghiệp tại Việt Nam?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành Điều 3 Luật Đầu tư 2014 thì nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

   Còn tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư 2014 thì về nguyên tắc các nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong các tổ chức kinh tế tại Việt Nam, trong đó bao gồm các doanh nghiệp Việt Nam.

   Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật chuyên ngành, thì Nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị hạn chế tỷ lệ % sở hữu vốn điều lệ trong các tổ chức kinh tế tại Việt Nam, cụ thể như sau:

   - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

   - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

   - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn