Ngân hàng phục vụ chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi là gì?

Ngày hỏi:06/10/2016

Ngân hàng phục vụ chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi là gì? Và được quy định cụ thể ở văn bản nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trường Giang. Tôi có một người bạn làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Ngân hàng này là ngân hàng phục vụ chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Tôi thấy rất lạ về thuật ngữ ngân hàng này. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp tôi về vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của em là gia***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khái niệm ngân hàng phục vụ chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được quy định cụ thể tại Khoản 18 Điều 3 Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, ngân hàng phục vụ chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được hiểu là: ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố đủ tiêu chuẩn thực hiện việc giao dịch thanh toán đối ngoại đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi và được cơ quan chủ trì đàm phán điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi lựa chọn để thực hiện các giao dịch thanh toán đối ngoại của chương trình, dự án.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về khái niệm ngân hàng phục vụ chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 16/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn