Nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được lấy từ những nguồn nào?

Ngày hỏi:24/11/2018

Tôi đang có thắc mắc về một số vấn đề liên quan đến công việc và muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được lấy từ những nguồn nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được lấy từ những nguồn sau đây:

   Ngân sách trung ương dành khoản ngân sách tương đương tối thiểu 5% vốn đầu tư phát triển hàng năm cho ngành nông nghiệp; ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dành tối thiểu 5% vốn chi ngân sách địa phương hàng năm cho ngành nông nghiệp để thực hiện. Ngoài ra, các bộ ngành và địa phương được sử dụng nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội và các quỹ hợp pháp để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

   Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ khả năng cân đối vốn của từng giai đoạn và hàng năm, nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp trong từng địa phương, báo cáo Chính phủ quyết định về nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

   Trên đây là nội dung trả lời về nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chính sách nhà nước
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn