Nguồn vốn huy động trong thực hiện dự án PPP

Ngày hỏi:14/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Anh chị cho tôi hỏi việc huy động vốn trong thực hiện dự án PPP được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguồn vốn huy động trong thực hiện dự án PPP
   (ảnh minh họa)
  • Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

   Tại Điều 13 Thông tư 88/2018/TT-BTC quy định căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong thực hiện dự án PPP như sau:

   - Nguồn vốn huy động tính đến thời điểm đàm phán hợp đồng dự án được xác định trên cơ sở cam kết hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa nhà cung cấp vốn với nhà đầu tư. Tổng số vốn cam kết cung cấp của nhà cung cấp vốn tối thiểu phải bằng mức vốn nhà đầu tư phải huy động.

   - Nguồn vốn huy động phải phù hợp với tiến độ thực hiện dự án PPP đã được quy định trong hợp đồng dự án.

   - Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tiến độ huy động nguồn vốn theo quy định trong hợp đồng dự án.

   Trên đây là quy định nguồn vốn huy động trong thực hiện dự án PPP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn