Nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Ngày hỏi:11/12/2017

 Nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu được quy định như thế nào? Xin chào Qúy Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Cung công chức đang làm việc tại Phòng Kế hoạch Đầu tư của quận, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp lý nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 2 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT về quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/03/2018), cụ thể như sau:

   1. Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng hạn.

   2. Công khai, minh bạch.

   3. Thông tin được cung cấp có tính hệ thống, có liên kết và theo trình tự thời gian theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

   4. Không chồng chéo, không trùng lặp về phạm vi báo cáo giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   5. Đối với báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác và thống nhất của nội dung báo cáo và số liệu báo cáo trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý.

   6. Trường hợp hạ tầng công nghệ thông tin không đáp ứng yêu cầu của việc báo cáo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống mạng) theo quy định tại Điều 3 Thông tư này hoặc do yêu cầu về bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo mật thì cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo phải gửi báo cáo bằng văn bản.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn