Nguyên tắc hạch toán áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/10/2018

Chào Ban biên tập Ngân hàng Pháp luật, tôi thấy những tư vấn pháp luật được các bạn đưa lên trang rất cụ thể và chi tiết, giải quyết được vấn đề mà người hỏi đặt ra. Tôi cũng có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nguyên tắc hạch toán áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc hạch toán áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư được quy định tại Điều 5 Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   1- Phạm vi và nội dung phản ánh vào TK136 “Phải thu nội bộ” phản ánh các quan hệ thanh toán nội bộ về các khoản phải thu giữa BQLDAĐT với chủ đầu tư, hoặc giữa BQLDAĐT cấp trên và cấp dưới, giữa các BQLDAĐT cấp dưới với nhau có tổ chức công tác kế toán riêng.

   2- Nội dung các khoản phải thu nội bộ phản ánh vào TK 136, bao gồm:

   a) Ở BQLDAĐT cấp trên:

   - Vốn, quỹ hoặc kinh phí đã cấp cho cấp dưới chưa thu hồi hoặc chưa được quyết toán;

   - Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ;

   - Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới;

   - Các khoản phải thu vãng lai nội bộ khác.

   b) Ở BQLDAĐT cấp dưới (phụ thuộc hoặc trực thuộc):

   - Các khoản được cấp trên cấp nhưng chưa nhận được;

   - Các khoản nhờ cấp trên hoặc đơn vị nội bộ thu hộ;

   - Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp trên và đơn vị nội bộ khác;

   - Quỹ khen thưởng, phúc lợi được Chủ đầu tư cấp.

   3- Tài khoản 136 phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ và theo dõi riêng từng khoản phải thu. Từng đơn vị cần có biện pháp đôn đốc giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải thu nội bộ trong niên độ kế toán.

   4- Cuối kỳ kế toán phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, số dư Tài khoản 136 “Phải thu nội bộ”, Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” với các đơn vị có quan hệ theo từng nội dung thanh toán. Tiến hành thanh toán bù trừ theo từng khoản của từng đơn vị có quan hệ, đồng thời hạch toán bù trừ trên 2 Tài khoản 136 và 336 (Theo chi tiết từng đối tượng và nội dung thanh toán). Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn