Nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Ngày hỏi:13/11/2018

Tôi đang tìm hiểu về việc ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Anh chị cho tôi hỏi nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 2 Thông tư 85/2018/TT-BTC quy định Nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí như sau:

   - Chi phí phát sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ đại diện pháp lý cho Chính phủ được cấp trong kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Tư pháp.

   - Chi phí phát sinh từ việc thực hiện các hoạt động khác phục vụ công tác phòng ngừa, giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế được cấp cho cơ quan chủ trì theo nguyên tắc sau:

   + Trường hợp cơ quan chủ trì là cơ quan nhà nước ở trung ương do ngân sách trung ương đảm bảo;

   + Trường hợp cơ quan chủ trì là cơ quan nhà nước ở địa phương do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định về phân cấp ngân sách.

   - Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế phải được lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán đúng mục đích, đúng chế độ và theo các quy định tại Thông tư này.

   Trên đây là nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn