Nguyên tắc thanh toán vốn chi thường xuyên dự án BTL, BLT

Ngày hỏi:25/12/2018

Theo tôi thấy hiện nay các dự án, công trình, cơ sở hạ tầng được đầu tư và xây dựng theo hình thưc đối tác công tư. Hình thức đối tác công tư có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức. Tôi đang tìm hiểu các vấn đề về quản lý tài chính dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Anh chị cho tôi hỏi việc nguyên tắc thanh toán vốn chi thường xuyên của dự án BTL, BLT như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc thanh toán vốn chi thường xuyên dự án BTL, BLT
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư 88/2018/TT-BTC quy định nguyên tắc thanh toán vốn chi thường xuyên dự án BTL, BLT như sau:

   - Việc thanh toán vốn chi thường xuyên và nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BLT, hợp đồng BTL phải phù hợp với quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn thu phí, giá dịch vụ công được để lại đơn vị sử dụng.

   - Điều kiện thanh toán, mức vốn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán phải được quy định trong hợp đồng dự án BTL, hợp đồng dự án BLT.

   - Thời điểm thanh toán cho nhà đầu tư kể từ thời điểm dịch vụ được cung cấp theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án. Việc thanh toán được thực hiện định kỳ trên cơ sở khối lượng, chất lượng dịch vụ thỏa thuận tại hợp đồng dự án.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc thanh toán vốn chi thường xuyên dự án BTL, BLT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn