Nguyên tắc xác định tiền lương, thù lao của người quản lý doanh nghiệp nhà nước 100 % vốn nhà nước

Ngày hỏi:06/10/2018

Bạn Nguyễn Trọng Tài đang làm việc trong một công ty xây dựng thuộc sự quản lý của nhà nước. Có thắc mắc bạn mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nguyên tắc xác định tiền lương, thù lao của người quản lý Doanh nghiệp nhà nước 100 % vốn nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc xác định tiền lương, thù lao của người quản lý doanh nghiệp nhà nước 100 % vốn nhà nước được quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

   - Tuân thủ quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức;

   - Căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp;

   - Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp; thù lao của người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách được xác định trên cơ sở công việc và thời gian làm việc nhưng không vượt quá 20% tiền lương của người quản lý doanh nghiệp chuyên trách.

   Bên cạnh đó, Luật cũng quy định:

   Tiền thưởng của người quản lý doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trên cơ sở hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, xếp loại doanh nghiệp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp và được trích từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn