Nhà đang lập Dự án chưa có Quyết định thu hồi đất là gì?

Tôi ở nhà Nhà nước (do cơ quan tự quản) nhưng đang có một cơ quan đến đo vẽ lập Dự án xây dựng cải tạo lại. Vậy tôi có được mua nhà, cấp Giấy chứng nhận không, cơ quan nào chịu trách nhiệm giải quyết?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • Nhà đang lập Dự án chưa có Quyết định thu hồi đất là nhà được bán. Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do cơ quan tự quản phải được cơ quan bàn giao cho Công ty Quản lý và Phát triền nhà để bán và cấp Giấy chứng nhận.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn