Nhà đầu tư được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư khi trúng đấu giá có phải ký quỹ không?

Ngày hỏi:03/09/2019

Vừa rồi công ty tôi có tham gia phiên đấu giá của của tỉnh để thực hiện dự án đầu tư, kết quả là công ty trúng đấu giá. Cho hỏi trong trường hợp này khi tỉnh giao đất cho chúng tôi thực hiện dự án thì công ty tôi có phải ký quỹ không? Dự án Khoảng 400 tỷ đồng. Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định: Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau:

   Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. ....

   - Theo Khoản 3 Điều 27 thì Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

   + Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%.

   + Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%.

   + Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì nếu công ty bạn được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì không phải thực hiện ký quỹ. Trường hợp công ty bạn được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì phải thực hiện ký quỹ 2% trên số vốn dự án đầu tư là 400 tỷ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT