Nhà đầu tư không được lựa chọn thì có phải đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Ngày hỏi:26/09/2019

Tôi xin hỏi: Trong trường hợp đấu thầu dự án các nhà đầu tư không được lựa chọn thì có phải đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không ạ? Xin Luật sư tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

   ...

   đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

   e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

   ...

   Theo Khoản 6 Điều 42 Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định: Sau khi có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định này; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu trong thời hạn quy định tại Khoản 13 Điều 6 Nghị định này. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

   - Thông tin quy định tại Khoản 4 Điều này;

   - Danh sách nhà đầu tư không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà đầu tư;

   - Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn.

   Như vậy, trong trường hợp các nhà thầu không được lựa chọn thì bên mời tầu phải đăng tải thông tin và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà đầu tư trên hệ thống mạng đầu thầu quốc gia.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn