Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các đối tượng nào?

Ngày hỏi:04/10/2018

Xin cho hỏi trong hoạt động đấu thầu theo luật đấu thầu hiện hành thì nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các đối tượng nào? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các đối tượng nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

   Hoạt động đấu thầu phải diễn ra một cách công khai, minh bạch và đảm bảo các nguyên tắc bình đẳng và cạnh tranh.

   Trong đó, để đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu thì pháp luật bắt buộc các đối tượng là nhà thầu tham dự thầu, nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các đối tượng khác theo luật định.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Luật Đấu thầu 2013 thì nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

   - Nhà thầu tư vấn đấu thầu đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

   - Nhà thầu tư vấn thẩm định dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án;

   - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn