Nhà đầu tư thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư bằng hình thức nào?

Ngày hỏi:02/04/2021

Đối với nhà đầu tư, khi thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì phải gửi văn bản hay qua online?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhà đầu tư thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư bằng hình thức nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư 2020 quy định về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, trong đó:

   Cơ quan, nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện báo cáo bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

   Như vậy, nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì thực hiện bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn