Nhà đầu tư vay vốn để giải phóng mặt bằng có phát sinh lãi có được tính vào giá trị dự án BT không?

Ngày hỏi:28/08/2019

Tôi là pháp chế công ty chuyên làm dự án nhà nước. tôi được biết chính phủ mới ban hành quy định về thanh toán dự án BT. Giả sử: công ty tôi nhận dự án BT của nhà nước, và được thanh toán bằng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng, trường hợp công ty tôi thực hiện giải phóng mặt bằng mà phải huy động vốn từ bên ngoài có phát sinh lãi, vậy cho hỏi phần lãi này có được tính tăng giá trị dự án BT không? Nhờ tư vấn giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 8 Nghị định 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/10/2019 quy định Căn cứ quy hoạch 1/500 hoặc 1/2000 đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký Hợp đồng BT và Nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản cam kết với Nhà đầu tư về việc sử dụng quỹ đất để thanh toán Dự án BT; đồng thời giao các cơ quan chức năng của địa phương và Nhà đầu tư thực hiện:

   - Lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   - Nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và số tiền này được tính vào giá trị của Hợp đồng BT; không tính chi phí lãi vay huy động vốn vào Dự án BT đối với khoản kinh phí này.

   - Tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì tiền lãi phát sinh khi huy động vốn bên ngoài để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với quỹ đất thanh toán dự án BT, sẽ không được tính vào giá trị dự án BT.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn