Nhà thầu chào hai đơn giá cho cùng một việc có bị loại?

Ngày hỏi:23/05/2019

Công ty tôi tham gia chấm thầu 1 gói thầu có nhiều hạng mục. CĐT tách phần trạm biếp áp + đường dây trung thế và phần cáp ngầm hạ thế nối từ trạm biến áp vào tủ điện trong nhà thành 2 hạng mục. Có 1 nhà thầu dự thầu đưa ra 2 đơn giá khác nhau cho cáp ngầm Cu/PVC/XLPE/DSTA/PVC 1*300mm2 (dự toán, HSMT tách riêng phần cáp và phần kéo rải, lắp đặt cáp thành 2 đầu việc khác nhau), ứng với 2 hạng mục: hạng mục TBA đưa ra đơn giá 1 triệu đồng/mét cáp; hạng mục cáp ngầm hạ thế ra đơn giá 1.100.000 đồng/mét. Xin hỏi, như vậy có được xem là chào 02 đơn giá khác nhau cho cùng 01 loại công việc để loại hồ sơ thầu không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về hồ sơ dự thầu:

   - Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;

   Theo đó Khoản 17 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định về giá dự thầu như sau:

   - Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

   Như vậy, "Giá dự thầu" là giá tổng cộng trị ghi trong đơn dự thầu. Chào 02 mức giá có nghĩa là nhà thầu chào giá gói thầu trường hợp 1 với tổng giá là A, trường hợp 2 nhà thầu chào giá gói thầu với tổng giá là B và ghi rõ trong đơn dự thầu 02 trường hợp. Việc chào giá như vậy mới được xem là chào 02 mức giá khác nhau và dẫn tới bị loại hồ sơ dự thầu. Còn ở đây, chỉ là 1 công việc trong vô số công việc của gói thầu. Tùy tư duy của Tổ chuyên gia mà phải xem xét cụ thể:

   - Nếu hạng mục cách xa nhau, địa hình khác nhau: thì tuy giống tên công việc nhưng đơn giá khác nhau là do điều kiện thi công khác nhau.

   - Nếu hạng mục tương tự nhau về tính chất, địa hình...: thì cùng tên công việc thì cùng đơn giá mới hợp lý. Lúc đó, có thể bỏ qua. Nhưng cũng có thể lúc đó tổ chuyên gia tiến hành hiệu chỉnh sai lệch đơn giá. Lấy theo đơn giá cao nhất trong 02 đơn giá của nhà thầu để hiệu chỉnh theo hướng bất lợi nhất cho nhà thầu. Tùy theo quan điểm của Tổ chuyên gia. Còn về nguyên tắc chỉ xét giá Tổng.

   Việc nhà thầu chào đơn giá khác nhau cho cùng 1 công việc ở các hạng mục khác nhau không được coi là chào 2 giá dự thầu và không phải là lý do để loại bỏ hồ sơ dự thầu. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất và mời vào thương thảo hợp đồng theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn