Nhà thầu có được vừa tư vấn giám sát vừa tư vấn quản lý không?

Ngày hỏi:04/09/2019

Xin chào ban biên tập, tôi có chút thắc mắc mong được tư vấn. Nhà thầu có được vừa tư vấn giám sát vừa tư vấn quản lý không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Luật đấu thầu 2013 thì:

   "2. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

   a) Chủ đầu tư, bên mời thầu;

   b) Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

   c) Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế."

   Bên cạnh đó, tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì:

   "4. Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

   b) Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

   c) Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế;

   d) Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên."

   Như vậy, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa các bên. Việc lựa chọn nhà thầu vừa tư vấn quản lý dự án, vừa tư vấn giám sát phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh nêu trên. Ngoài ra, việc thực hiện tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn